• โบสถ์คริสต์ 100 ปี
  1  
  21 มี.ค. 62 | 13:45

 • โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล
  3  
  19 มี.ค. 57 | 19:17

 • นครพนม
  6  
  4 ม.ค. 56 | 14:25