• พระปฐมเจดีย์
  3  
  21 มี.ค. 62 | 14:07

 • วัดพระธาตุหนองแวง #2
  2  
  19 มี.ค. 62 | 16:58

 • วัดพระงาม
  3  
  24 ส.ค. 59 | 22:04

 • วัดพระธาตุหนองแวง
  1  
  24 ส.ค. 59 | 21:44

 • วัดป่ากุง
  5  
  14 ก.ค. 58 | 16:40

 • พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ
  4  
  21 พ.ค. 58 | 20:18

 • วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร
  1  
  15 พ.ค. 58 | 20:12

 • พระมหาธาตุเจดีย์ นภเมทนีดล - นภพลภูมิสิริ
  3  
  14 พ.ค. 58 | 17:21

 • อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
  8  
  14 พ.ย. 57 | 15:42

 • สะพานนเรศวร
  7  
  3 ต.ค. 57 | 12:27

 • วัดป่าสว่างบุญ
  6   1  
  17 ก.ย. 56 | 10:40

 • อยุธยา
  7  
  4 ก.ย. 56 | 18:08